O Firmie

Firma HydVar MS&TC powstała w 2008 roku i od samego początku jej działalności obejmuje dwa zrużnicowane i oddzielne od siebie obszary.

Obszar pierwszy to standardowe prace z dziedziny elektryki przemysłowej, energetyki i budownictwa.

Obszar drugi to wdrażanie do przemysłu własnych innowacyjnych pomysłu z dziedziny hydrauliki siłowej.

Patent Europejski został uzyskany w oparciu o dokument pierwszeństwa dotyczący Przekładni hydrostatycznej bezstopniowej zębatej (nazywanej w skrócie w skrócie HYDROVARIATOREM) z dnia 22.08.2018 roku (a dotyczącego polskiego zgłoszenia wynalazku z dnia 07.08.2007 roku o numerze P-383100 opublikowanego w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 04/2009 w dniu 16.02.2009 roku), na który to został przyznany patent w Polsce o numerze PL 206881 B1 w dniu 27.08.2010 (Ogłoszony w Wiadomościach Urzędu Patentowego nr 10/2010 z dnia 29.10.2010 roku).

Szczegółem informacje na temat powyższych działalności znajdziecie Pastwo w odpowiednich zakładach.

Zapraszamy do współpracy.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DLA HYDVAR WEDŁUG REGON

SCHEMAT PKD-2007 ZGODNY Z WPISEM DO EWIDENCJI NR 58571 dla Zakładu Głównego: HydVar MS&TC

ŚWIADECTWO OCHRONNE NR 225966 NA ZNAK TOWAROWY

EUROPEJSKI PATENT EP 2023013