Hydrovariator - HydVar MS&TC

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • Pomys genialny w przyszoci bardzo szerokie jest moliwe jego zastosowanie porwnywalne nawet z silnikami elektrycznymi i spalinowymi.

 • Zbudowanie zespou pompowego (?) jest potrzebne i uzasadnione w celu uzyskania bezstopniowoci przeoenia szerokim zakresie obrotw i przenoszonych momentw.

 • Innowacyjna bezstopniowa przekadnia (?) umoliwia bezstopniow zmian obrotw i charakteryzuje si du sztywnoci przeoenia.

 • Bezstopniowa przekadnia jest bardzo dojrzaym pomysem, gdy sama jej konstrukcja wiadczy o duej pomysowoci technicznej i technologicznej.

 • Opracowana przekadnia (?) umoliwia bezstopniowe ustawienie prdkoci obrotowej w bardzo szerokim zakresie dla transmisji mocy w rzeczywistym obszarze z jednoczesnym spenieniem roli sprzga rozruchowego.

Błąd
 • XML Parsing Error at 1:185. Error 9: Invalid character

POSIADANE UPRAWNIENIA TECHNICZNE

Drukuj PDF
 • Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Elektrykw Polskich,

 • Specjalisty i Doradcy Zespou Usug Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (N.O.T.),

 • Biegego Sdowego z zakresu Elektrotechniki Przemysowej,

 • Projektanta bez ogranicze w specjalnoci instalacji, sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,

 • Budowlane - wykonawcze bez ogranicze: ? kierownika robt ?Instalacje i sieci elektryczne i energetyczne?,

 • Audytora energetycznego, uprawnionego do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw,

 • Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dziedziny elektrotechniki przemysowej, instalacji, urzdze, sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,

 • Pracownika Zabezpieczenia Technicznego drugiego stopnia KWP w odzi,

 • Egzaminatora URE w Komisji Kwalifikacyjnej przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inynierw i Technikw Przemysu Naftowego i Gazowniczego - Orodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Oddzia w odzi,

 • Energetyka upowanionego do wykonywania Robt i Przeprowadzania Prac Kontrolno-Pomiarowych oraz Obsugi, Konserwacji, Remontw i Montau okrelonych w wiadectwach Kwalifikacyjnych serii D-dozr i E-eksploatacja dla urzdze nalecych do Grup:


G-1 Urzdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajce, przetwarzajce, przesyajce i zuywajce energi elektryczn ( na podstawie wiadectw Kwalifikacyjnych nr D/310/193/13 i E/310/194/13 )

1) urzdzenia prdotwrcze przyczone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez wzgldu na wysoko napicia znamionowego;

2) urzdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napiciu nie wyszym ni 1 kV;

3) urzdzenia, instalacje i sieci o napiciu znamionowym powyej 1 kV;

4) zespoy prdotwrcze o mocy powyej 50 kW;

5) urzdzenie elektrotermiczne;

6) urzdzenia do elektrolizy;

7) sieci elektrycznego owietlenia ulicznego;

9) elektryczne urzdzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzdzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpiecze urzdze i instalacji wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

G-2 Urzdzenia wytwarzajce, przetwarzajce, przesyajce i zuywajce ciepo oraz inne urzdzenia energetyczne ( na podstawie wiadectw Kwalifikacyjnych nr D/310/195/13 i E/310/196/13 )

1) koty parowe oraz wodne na paliwa stae, pynne i gazowe, o mocy powyej 50 kW, wraz z urzdzeniami pomocniczymi;

2) sieci i instalacje cieplne wraz z urzdzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepa powyej 50 kW;

3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyej 50 kW, wraz z urzdzeniami pomocniczymi;

4) przemysowe urzdzenia odbiorcze pary i gorcej wody, o mocy powyej 50 kW;

5) urzdzenia wentylacji, klimatyzacji i chodnicze, o mocy powyej 50 kW;

6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyej 50 kW;

7) sprarki o mocy powyej 20 kW oraz instalacje spronego powietrza i gazw technicznych;

8) urzdzenia do skadowania, magazynowania i rozadunku paliw, o pojemnoci skadowania odpowiadajcej masie ponad 100 Mg;

9) piece przemysowe o mocy powyej 50 kW;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urzdzenia automatycznej regulacji do urzdze i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

G-3 Urzdzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzajce, przetwarzajce, przesyajce, magazynujce i zuywajce paliwa gazowe ( na podstawie wiadectw Kwalifikacyjnych nr D/310/197/13 i E/310/198/13 )

3) urzdzenia do magazynowania paliw gazowych;

4) sieci gazowe rozdzielcze o cinieniu nie wyszym ni 0,5 MPa (gazocigi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

5) sieci gazowe przesyowe o cinieniu powyej 0,5 MPa (gazocigi, stacje gazowe, tocznie gazu);

6) urzdzenia i instalacje gazowe o cinieniu nie wyszym ni 5 kPa;

7) urzdzenia i instalacje gazowe o cinieniu powyej 5 kPa;

8) przemysowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyej 50 kW;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urzdzenia sterowania do sieci, urzdze i instalacji wymienionych w pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 • Czonka Okrgowego Sdu Dyscyplinarnego dzkiej Okrgowej Izby Inynierw Budownictwa

 • Czonka Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urzdze Elektrycznych w Warszawie

 • Czonka Prezydium Koa Terenowego Nr 1 przy Zarzdzie Oddziau dzkiego SEP

 • Zarzdcy Sdowego nieruchomoci pooonej w odzi przy ulicy 1 Maja 60

 • Waciciela HydVar Manufacturing, Service & Trade Company