POSIADANE UPRAWNIENIA TECHNICZNE

Drukuj


G-1 Urzdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajce, przetwarzajce, przesyajce i zuywajce energi elektryczn ( na podstawie wiadectw Kwalifikacyjnych nr D/310/193/13 i E/310/194/13 )

1) urzdzenia prdotwrcze przyczone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez wzgldu na wysoko napicia znamionowego;

2) urzdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napiciu nie wyszym ni 1 kV;

3) urzdzenia, instalacje i sieci o napiciu znamionowym powyej 1 kV;

4) zespoy prdotwrcze o mocy powyej 50 kW;

5) urzdzenie elektrotermiczne;

6) urzdzenia do elektrolizy;

7) sieci elektrycznego owietlenia ulicznego;

9) elektryczne urzdzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzdzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpiecze urzdze i instalacji wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

G-2 Urzdzenia wytwarzajce, przetwarzajce, przesyajce i zuywajce ciepo oraz inne urzdzenia energetyczne ( na podstawie wiadectw Kwalifikacyjnych nr D/310/195/13 i E/310/196/13 )

1) koty parowe oraz wodne na paliwa stae, pynne i gazowe, o mocy powyej 50 kW, wraz z urzdzeniami pomocniczymi;

2) sieci i instalacje cieplne wraz z urzdzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepa powyej 50 kW;

3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyej 50 kW, wraz z urzdzeniami pomocniczymi;

4) przemysowe urzdzenia odbiorcze pary i gorcej wody, o mocy powyej 50 kW;

5) urzdzenia wentylacji, klimatyzacji i chodnicze, o mocy powyej 50 kW;

6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyej 50 kW;

7) sprarki o mocy powyej 20 kW oraz instalacje spronego powietrza i gazw technicznych;

8) urzdzenia do skadowania, magazynowania i rozadunku paliw, o pojemnoci skadowania odpowiadajcej masie ponad 100 Mg;

9) piece przemysowe o mocy powyej 50 kW;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urzdzenia automatycznej regulacji do urzdze i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

G-3 Urzdzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzajce, przetwarzajce, przesyajce, magazynujce i zuywajce paliwa gazowe ( na podstawie wiadectw Kwalifikacyjnych nr D/310/197/13 i E/310/198/13 )

3) urzdzenia do magazynowania paliw gazowych;

4) sieci gazowe rozdzielcze o cinieniu nie wyszym ni 0,5 MPa (gazocigi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

5) sieci gazowe przesyowe o cinieniu powyej 0,5 MPa (gazocigi, stacje gazowe, tocznie gazu);

6) urzdzenia i instalacje gazowe o cinieniu nie wyszym ni 5 kPa;

7) urzdzenia i instalacje gazowe o cinieniu powyej 5 kPa;

8) przemysowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyej 50 kW;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urzdzenia sterowania do sieci, urzdze i instalacji wymienionych w pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8.