Hydrovariator - HydVar MS&TC

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • Pomys genialny w przyszoci bardzo szerokie jest moliwe jego zastosowanie porwnywalne nawet z silnikami elektrycznymi i spalinowymi.

 • Zbudowanie zespou pompowego (?) jest potrzebne i uzasadnione w celu uzyskania bezstopniowoci przeoenia szerokim zakresie obrotw i przenoszonych momentw.

 • Innowacyjna bezstopniowa przekadnia (?) umoliwia bezstopniow zmian obrotw i charakteryzuje si du sztywnoci przeoenia.

 • Bezstopniowa przekadnia jest bardzo dojrzaym pomysem, gdy sama jej konstrukcja wiadczy o duej pomysowoci technicznej i technologicznej.

 • Opracowana przekadnia (?) umoliwia bezstopniowe ustawienie prdkoci obrotowej w bardzo szerokim zakresie dla transmisji mocy w rzeczywistym obszarze z jednoczesnym spenieniem roli sprzga rozruchowego.

Błąd
 • XML Parsing Error at 1:185. Error 9: Invalid character

POSZUKIWANE FIRMY I WSPӣPRACOWNICY

Drukuj PDF

Obecnie firma HydVar MS&TC POSZUKUJE:

1) PRZEDEWSZYSTKIM firmy/jednostki naukowej zdolnej do zbudowania na podstawie istniejcej profesjonalnej dokumentacji technicznej prototypu lub serii prototypw przekadni HYDROVARIATOR.

Podczas tych prac konieczna i niezbdna bdzie wsppraca Twrcy wynalazku z Zespoem wybitnych specjalistw FIRMY lub JEDNOSTKI NAUKOWEJ z dziedziny hydrauliki siowej (a szczeglnie z zakresu budowy pomp i silnikw zbatych) obejmujca nastpujce zagadnienia i tematy:

 • Podpisanie Umowy Poufnoci majcej za cel szybk realizacj przyjtych ustale midzy stronami, nawet przy nieprzewidywalnych wczeniej rnych sytuacjach, to znaczy bez tendencyjnego odwlekania w czasie budowy prototypu przekadni.

 • Wykonanie prototypu ? matki? i jego przebadanie w warunkach laboratoryjnych, celem ucilenia parametrw konstrukcyjno ? technologicznych dla serii prbnej o rnych mocach znamionowych (danych eksploatacyjnych).

 • Dokonanie zgosze Patentw ?obocznych, ?wiatowych ? zbiorczych? wynikych z prac Zespou Konstrukcyjno ?Technologicznego FIRMY przy udziale Twrcy.

 • Przyjcie zapewnienia, e Patenty ?oboczne? uczestnikw Zespou Konstrukcyjno ?Technologicznego FIRMY nie bd blokowa moliwoci budowy przekadni wykonanej zgodnie z Patentem ?zasadniczym?. Niedopuszczalne tym samym jest ?zamknicie wynalazku? przez jego bojkot techniczno-prawny z powodu zamania zasady lojalnoci procesu wdroeniowego po zakoczeniu dowolnego etapu prac.

 • Wsplne denie w kierunku poniesienia stosunkowo niewielkich nakadw wasnych na budow prototypu finalnego przekadni. Dziaania organizacyjne powinny si skupia te na wykorzystywaniu dostpnych rodkw materialnych z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych z rnych rde (np. z PARP na WFP z ZWP)

 • FIRMA realizujca budow prototypu przekadni bdzie miaa moliwo, na Zasadach Pierwszestwa (w oparciu o posiadane udziay wasne) na podjcie produkcji przemysowej w celu zostania liderem z tej dziedziny na rynku polskim.

2) przemysu krajowego i zagranicznego zainteresowanego pozyskaniem licencji dla na produkcj seryjn innowacyjnej technologii Bezstopniowej Hydrostatycznej Przekadni Zebatej.

3) sponsorw i mecenasw chccych filantropijnie wspomc to niezwyke przedsiwzicie technologiczne rodkami finansowymi. Twrca jest zreszt gotw zwrci wszystkie finansowe nakady jak tylko wynalazek zacznie na siebie zarabia.

4) wybitnych specjalistw z dziedziny z hydrauliki siowej (a szczeglnie z zakresu budowy pomp i silnikw zbatych), chccych si przyczy do tego projektu zarwno w imi poszerzania wiedzy i moliwoci technologicznych ludzkoci jak rwnie po to by zdoby naukowy splendor i potne rodki finansowe.

Potencjalny charakter wsppracy.

 • Wsppraca techniczna
 • Umowa licencyjna
 • Umowa handlowa
 • Umowa produkcyjna
 • Umowa Joint-Venture
 • Ekspertyza
 • Zapewnienie rodkw finansowych na rozwj technologii
 • Projekt badawczy
 • Rozwizanie celowe


Zapraszamy do kontaktu.