Hydrovariator - HydVar MS&TC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Pomys genialny w przyszoci bardzo szerokie jest moliwe jego zastosowanie porwnywalne nawet z silnikami elektrycznymi i spalinowymi.

  • Zbudowanie zespou pompowego (?) jest potrzebne i uzasadnione w celu uzyskania bezstopniowoci przeoenia szerokim zakresie obrotw i przenoszonych momentw.

  • Innowacyjna bezstopniowa przekadnia (?) umoliwia bezstopniow zmian obrotw i charakteryzuje si du sztywnoci przeoenia.

  • Bezstopniowa przekadnia jest bardzo dojrzaym pomysem, gdy sama jej konstrukcja wiadczy o duej pomysowoci technicznej i technologicznej.

  • Opracowana przekadnia (?) umoliwia bezstopniowe ustawienie prdkoci obrotowej w bardzo szerokim zakresie dla transmisji mocy w rzeczywistym obszarze z jednoczesnym spenieniem roli sprzga rozruchowego.

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:185. Error 9: Invalid character

ARP

Drukuj PDF

1. Firmy wsppracujce z ARP WPIS 24.03.2015


ARP - Baza technologii - LINK BEZPOREDNI ? HydroVariator.

Opis technologii:

Przekadnia Hydrostatyczna Bezstopniowa Zbata (zwana w skrcie HYDROVARIATOR) umoliwia przenoszenie napdu mechanicznego wymagajcego zmiany prdkoci obrotowej w obu kierunkach (od wau napdowego do odbiorczego i vice versa) w sposb pynny przy zachowaniu bardzo duej (a przy tym mao stratnej) sztywnoci przeoenia nie mniejszego ni 99% i to na dowolnym poziomie N1 do N2 z zakresu od 200 do 10000 obrotw na minut. Atrakcyjno proponowanego rozwizania umoliwia zbudowanie przekadni hydraulicznej obrotw z komor robocz pompy i silnika hydrostatycznego zbatego o regulowanej wydajnoci i chonnoci liczonej na jeden obrt wau napdowego lub odbiorczego. HYDROVARIATOR jest nowym rodzajem napdu mechanicznego - doskonalszym od swoich poprzednikw, poniewa charakteryzuje si niespotykan dotd prostot ukadu sterowania samym przeoeniem, wartoci momentu i kierunkiem przepywu mocy. Urzdzenia i maszyny posiadaj zdolno odzyskiwania energii z procesu hamowania co umoliwia kumulacj energii w akumulatorach elektrycznych i hydrostatycznych.

Zalety/korzyci z zastosowania technologii:

Rozwizania konstrukcyjne HYDROVARIATORA s proste, uniwersalne i wielofunkcyjne technicznie, odporne na warunki klimatyczne i rodowiskowe. Budowa wewntrzna przekadni jest symetryczna co obniy jej cen przy produkcji wieloseryjnej. Nastpi te redukcja masy i objtoci oraz energochonnoci urzdze i maszyn, w ktrych przekadnia zostanie wdroona. Niezawodna konstrukcja technologiczna zespolona w jedn bry lub odrbne podzespoy pompy i silnika poczone ze sob na drodze hydraulicznej (wami hydraulicznymi) daje gwarancj niezawodnej dugotrwaej pracy. Takie rozwizania umoliwiaj bezstopniow pynn zmian regulacj prdkoci w bardzo szerokim zakresie (bo nawet wielokrotnie w d i w gr od zakadanego poziomu znamionowego obrotw na minut) dla kadego z waw w obu kierunkach obrotw przy penym nawet obcieniu roboczym (bez potrzeby korzystania z porednictwa dodatkowego sprzga). Przekadnia, o ktrej jest mowa moe by i na pewno bdzie stosowana we wszystkich gaziach przemysu, ze szczeglnym uwzgldnieniem transportu (ldowego, morskiego, powietrznego) oraz przemysu wykorzystujcego odnawialne rda energii (elektrownie wiatrowe, wodne), jak rwnie w zastosowaniach istotnych dla przemysu cikiego (walcownie grnictwo). Producenci wszelkich maszyn i pojazdw bd dyli do zastpienia skomplikowanych i tym samym zawodnych i droszych (w wytworzeniu i utylizacji) mechanizmw napdowych now technologi chronion patentami.

Zastosowanie rynkowe w brany / branach:

Budownictwo
Maszyny budowlane i drogowe

Brana elektromaszynowa
Przemys okrtowy. Przemys spoywczy - myny, piekarnie, suszarnie.

Energetyka i Paliwa
Spalanie i inynieria paliw

Grnictwo i Hutnictwo
Przemys ciki - huty i walcownie.
Przemys grniczy - kopalnie, szyby, odkrywki, kamienioomy

Ochrona rodowiska
Pozyskiwanie energii z odnawialnych rde. Recykling energii.

Dawca technologii oferuje doradztwo zwizane z wdroeniem

Doradztwo w zakresie:

Do negocjacji z wynalazc