Drukuj

Inż. Henryk Więckowski

WYKSZTAŁCENIE:

 • Politech. Łódzka, Wydz. Elektr.: - inż. Elektryk, specj.: ? elektrotechnika przemysłowa ? 1974 r.
 • Politech. Łódzka, Instytut Elektroniki ? studia podypl.: ? urządzenia półprzewodnik ? 1976 r.
 • Politech. Łódzka, Instytut Podstaw Elektrotech. ? studia podypl.: ? metrologia elektr ? 1981 r.
 • Politechnika Łódzka, Instytut Maszyn i Transformatorów ? studia doktoranckie: ? degradacja dielektryków stałych od narażeń elektrycznych i termicznych (bez otwarcia przewodu) 1976/80r
 • UPRAWNIENIA ZAWODOWE

  Świadectwa Kwalifikacyjne dla:

  Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,
  przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

  nr D/310/193/13 - na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno pomiarowych.

  Dla punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

  nr E/310/194/13 - na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno pomiarowych.

  Dla punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

  Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
  i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

  nr D/310/195/13 - na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno pomiarowych.

  Dla punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  nr E/310/196/13 - na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno pomiarowych.

  Dla punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  Grupa 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające,
  przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

  nr D/310/197/13 - na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno pomiarowych.

  Dla punktów: 3, 4, 5, 6, 7, 8.

  nr E/310/198/13 - na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno pomiarowych.

  Dla punktów: 3, 4, 5, 6, 7, 8.


  WIEDZA ZAWODOWA
  40 lata udokumentowanej praktyki zawodowej, w tym 4 lata na stanowiskach kierowniczych oraz 16 lat na stanowiskach samodzielnych.


  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
  Praca na stanowiskach:

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

   

   

   

   

   

  ZAINTERSOWANIA:

   

  DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI: