ZDOBYTE NAGRODY, DYPLOMY, WYRӯNIENIA

Drukuj

1) W 2008 roku HYDROVARIATOR zosta zaprezentowany na wiatowej Wystawie Wynalazkw, Bada Naukowych i Innowacji Przemyslowych Innova ? Brussels ? Eureka 2008. Gdzie wzbudzi szerokie zainteresowanie i zosta wyrzniony przez sdziw srebrnym medalem z dziedziny mechaniki.


2) Dyplom Mnistra Nauki i Szkolnictwa Wyszego dla HtdVar MS&TC za przekadni hydrostatyczna bezstopniow zbat dla twrcy in Henryka Wickowskiego


3) Dyplom Polskiego Zwizku Stowarzysze Wynalazcw i Racjonalizatorw


4) Podzikowanie z VIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w odzi