Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/hydvarmsitc/ftp/templates/lt_enterprise/index.php on line 12
Wynalazek i jego zastosowanie - Hydrovariator - HydVar MS&TC

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/hydvarmsitc/ftp/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703
 • slajd1

  Pomysł genialny w przyszłości bardzo szerokie jest możliwe jego zastosowanie porównywalne nawet z silnikami elektrycznymi i spalinowymi.

 • slajd2

  Zbudowanie zespołu pompowego  jest potrzebne i uzasadnione w celu uzyskania bezstopniowości przełożenia szerokim zakresie obrotów i przenoszonych momentów.

 • slajd3

  Innowacyjna bezstopniowa przekładnia umożliwia bezstopniową zmianę obrotów i charakteryzuje się dużą sztywnością przełożenia.

 • slajd4

  Bezstopniowa przekładnia jest bardzo dojrzałym pomysłem, gdyż sama jej konstrukcja świadczy o dużej pomysłowości technicznej i technologicznej.

 • slajd5

  Opracowana przekładnia umożliwia bezstopniowe ustawienie prędkości obrotowej w bardzo szerokim zakresie dla transmisji mocy w rzeczywistym obszarze z jednoczesnym spełnieniem roli sprzęgła rozruchowego.

Wynalazek i jego zastosowania

 

OPIS Innowacyjnej Technologii (na dzień 10.04.2015r.)

1

KONCEPCJA I ZAAWANSOWANIE

 

Koncepcja Technologii

Krótki opis Technologii

?Przekładnia hydrostatyczna bezstopniowa zębata? w skrócie HYDROVARIATOR jest to przede wszystkim, (choć nie wyłącznie) nowy rodzaj napędu mechanicznego, doskonalszy od swoich poprzedników poprzez mniejszą masę, mniejsze koszty produkcji, większą wytrzymałość, niespotykaną dotąd sterowność a przede wszystkim ze względu na wielokrotnie mniejszą energochłonność (co jest szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy zasoby paliw kopalnianych nieubłaganie się wyczerpują).

 

Rozwinięcie koncepcji

 

Przekładnia hydrostatyczna bezstopniowa zębata, zastępująca dowolny układ regulacyjny prędkości obrotowej, nie wymaga stosowania sprzęgła. Idea działania oparta o układy hydrostatyczne o zmiennych komorach roboczych pompy i silnika zębatego. Technologia hydrauliczna pozwalająca na płynną zmianę objętości komór roboczych służy do przenoszenia energii mechanicznej w dowolnych maszynach i urządzeniach oraz pojazdach. Pozwala osiągnąć ogromne oszczędności ekonomiczne wynikające z optymalizacji parametrów technologicznych silnika napędowego w odniesieniu do maszyny roboczej.

 

Wynalazek wyróżnia się swoją rewolucyjnością konstrukcyjną i potencjalną skalą zastosowania. Trudno przecenić jego znaczenie. Zakres zastosowania obejmie wszystkie dziedziny gospodarki i zmodernizuje większość urządzeń, którymi otaczamy się, na co dzień.

 

Aktualny stan rozwoju Technologii.

 

HYDROVARIATOR posiada już profesjonalną dokumentacje techniczną dla prototypu o mocy 20kW. Wynalazca dysponuje również modelem z metalu i makietą z poliwęglanu, Zasadę funkcjonowania wynalazku można zobaczyć na kilku doskonałych prezentacjach komputerowych. W chwili obecnej trwają negocjacje w sprawie wyprodukowania modeli funkcjonalnych HYDROVARIATORA, by przeprowadzić na nich badania techniczne, potwierdzające zakres zastosowań nowego rozwiązania technologicznego i zasadność komercjalizacji pomysłu.

2

PRODUKTY I USŁUGI, TECHNOLOGIA, ZASTOSOWANIE

 

Opis produktów lub usług, które mogą być świadczone na podstawie nowej Technologii

Modernizacja większości otaczających nas maszyn i pojazdów w celu uczynienia ich sprawniejszymi i bardziej ekologicznymi. Możliwość przekazywania napędu z dowolnego silnika napędowego poprzez wynalezioną przekładnię na dowolną maszynę roboczą, urządzenie lub pojazd.

 

Technologia i/lub innowacja, która jest przedmiotem projektu

Napęd hydrostatyczny pozwalający na płynną zmianę przełożenia prędkości obrotowej wałów w bardzo szerokim zakresie obrotów znamieniowych przy zachowaniu wysokiego współczynnika sztywności przełożenia dla wybranego dowolnie poziomu w znamionowym zakresie obrotów.

 

W jakich dziedzinach, branżach, sektorach nowa Technologia może być zastosowana?

Przekładnia, o której jest, mowa może być (i będzie) stosowana we wszystkich gałęziach przemysłu. Z szczególnym uwzględnieniem transportu (lądowego, morskiego, powietrznego) oraz przemysłu wykorzystującego odnawialne źródła energii (elektrownie wiatrowe, wodne), jak również przemysłu ciężkiego.

 

Jaki problem może być rozwiązany dzięki nowej technologii?

Dzięki zastosowaniu HYDROVARIATORA maszyny, w których będzie on zainstalowany staną się mniejsze, wydajniejsze a przede wszystkim nie tak energochłonne jak ich współczesne odpowiedniki. Dodatkowo Przekładnia umożliwi precyzyjne pozycjonowanie elementów maszyn roboczych w tym manipulatorów automatów przemysłowych.

 

Kto będzie klientem docelowym na produkt lub usługę opartą na nowej technologii ?

Przy wynalazku o takiej uniwersalności i przydatności jak HYDROVARIATOR trudno mówić o kliencie docelowym. Połowa maszyn w naszym otoczeniu zostanie wyposażona w tą technologię, począwszy od rowerów poprzez samochody a skończywszy na promach kosmicznych.

 

Kto odniesie korzyści z używania nowej technologii?

Jakie to będą korzyści?

Przede wszystkim środowisko a więc my wszyscy. Pojazdy i maszyny z powodu zmniejszenia ich masy będą mniej energochłonne i bardziej ekologiczne, jeśli chodzi o ilość wydalanych zanieczyszczeń. HYDROVARIATOR będzie również kamieniem milowym w dziedzinie energetyki wiatrowe, umożliwiającym pozyskiwanie energii nawet przy zmiennych lub/i słabych wiatrach. Podobnie sprawa się ma, jeśli chodzi o energetykę wodną.

Po za tym, producenci wszelakich maszyn i pojazdów zastąpią bardziej skomplikowane, zawodne i droższe (w wytworzeniu i utylizacji) mechanizmy napędowe nową technologią. Konsumenci otrzymają bardziej solidne, ekologiczne i tańsze produkty.

Dodatkowo, jeśli na terenie Województwa Łódzkiego powstanie planowana fabryka HYDROVARIATORÓW (przekładni bezstopniowych zębatych hydrostatycznych) szybko stanie się ona potentatem w handlu światowym, jedynym na rynku z pełnymi prawami do tego rozwiązania technicznego. Przy przewidywanej skali zapotrzebowania na nowy wynalazek przedsiębiorstwo to ma duże szanse w ciągu najbliższych dwóch dekad stać się największą i najprężniejszą firmą działającą na terenie województwa. Zatrudnienie w niej znajdą łodzianie i łodzianki, sama firma zresztą zamierza prowadzić politykę nakierowaną na rozwój regionu.

 

Czy są możliwe do przedstawienia jakieś mierzalne rezultaty zastosowania technologii? Jakie?

Możliwe są do przedstawienia mierzalne rezultaty zastosowania pomysłu dotyczące dłuższej i bardziej ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń, w których zostanie zastosowany HYDROVARIATOR. Np. wzrost efektywności elektrowni wiatrowych o 25%.

 

Czy istnieje (widoczne) zapotrzebowanie rynkowe na produkt lub usługę opartą na nowej technologii?

W dobie obecnego kryzysu ekologicznego, wyczerpywania się paliw kopalnych oraz przy panującej tendencji do miniaturyzacji otaczających nas maszyn i urządzeń, HYDROVARIATOR jest wynalazkiem na miarę XXI wieku. Wynalazkiem, który stanie się elementem nowoczesnej ?czystej? cywilizacji technicznej nie tracąc przy tym (a wręcz na odwrót) nic z funkcjonalności starszych rozwiązań. Dodatkowo HYDROVARIATOR może być stosowany w ekstremalnych warunkach gdzie inne maszyny zawodzą.

 

 

Czy jest prawdopodobne, a jeśli tak to kiedy, udoskonalenie Pomysłu / przedstawienie rezultatów jego zastosowania?

Pomysł będzie udoskonalany, dopracowywany i różnicowany w najbliższych latach. Dalsze prace będą pokrywane z zysków firmy HydVar MS&TC. Dostosowanie różnorakich maszyn, urządzeń i pojazdów tak, aby były kompatybilne z nową technologią to proces, który z pewnością trwać będzie następnych kilkanaście/ kilkadziesiąt lat.

W początkowych latach swej działalności firma HydVar MS&TC dysponująca jeszcze ograniczonym kapitałem zamierza wykonywać tylko kilka podstawowych modelów HYDROVARIATORÓW, na które to modele będzie największe zapotrzebowanie na rynku.

Wraz z upływem czasu, ustabilizowaniem swojej pozycji oraz wraz ze wzrostem kapitału własnego firma zamierza produkować coraz bardziej zróżnicowane przekładnie (zróżnicowanie to będzie przede wszystkim polegać na rozszerzeniu zakresu przenoszonych mocy i docelowo ma osiągnąć skalę od 0,1kW do 10MW) i tym samym zdobywać nowe rynki zbytu. Praktycznie biorąc, zakres regulacji prędkości obrotowej od 250 obr./minutę do 5000 obr./minutę przy sprawności przekraczającej 90%.

 

Jakie nowe technologie i rozwiązania oraz produkty i usługi mogą zostać stworzone na bazie rozpatrywanego Pomysłu, jeśli prace nad jego rozwojem będą kontynuowane?

Przede wszystkim już istniejące urządzenia i pojazdy (w tym maszyny wydobywcze, kopalniane, hutnicze i transportowe) mogą zostać unowocześnione dzięki zainstalowaniu w nich HYDROVARIATORÓW (w miejsce istniejących przekładni).

Poza tym urządzenia służące do pozyskiwania energii z odnawialnych zasobów naturalnych takich jak wiatr i woda, będą mogły (dzięki zastosowaniu HYDROVARIATORÓW) wreszcie stanowić nie tylko wskazaną, ale również opłacalną alternatywę dla tradycyjnego spalania paliw kopalnianych.

Dodatkowo HYDROVARIATORY poprawią precyzyjność układów sterowania w zainstalowanych urządzeniach. Zastąpią w przyszłości zespół przerzutek w rowerach. Umożliwią nie tylko szybsze rozpędzanie i hamowanie pojazdów mechanicznych, ale również odzyskiwanie energii podczas ich hamowania. A są to tylko wyrywki potencjalnych zastosowań.

3

RYNEK I KONKURENCJA

 

Potencjalna konkurencja i sytuacja na rynku dot. planowanego lub realizowanego projektu

Istnieją na rynku potężne zakłady hydrauliczne mające w swym asortymencie także przekładnie hydrostatyczne bezstopniowe określane jako variatory funkcjonujące na zasadzie zastosowania w nich układów wielotłoczkowe lub łopatkowe (współdziałających z skośnymi tarczami lub mimośrodami).

 

Są to technologie nieporównywalnie gorsze od proponowanego rozwiązania i należy się spodziewać, że firmy te będą niezwykle zainteresowane by przywłaszczyć sobie pomysł na omawiany tutaj typ przekładni bezstopniowej.

 

Podobne projekty w kraju / za granicą.

Jakie są inne konkurencyjne rozwiązania?

Nigdzie na świecie nie produkuje się i nie stosuje przekładni hydrostatycznych bezstopniowych zębatych (skonstruowanych jak w opisie patentowym).

Konkurencyjne rozwiązania w postaci tradycyjnych sekwencyjnych przekładni mechanicznych (współdziałających ze sprzęgłem) oraz bezstopniowych przekładniach wielotłoczkowych lub łopatkowych ustępują nowemu wynalazkowi praktycznie pod każdym względem.

 

Na czym polega innowacyjność i konkurencyjność nowej technologii?

Proponowane rozwiązanie techniczne umożliwia zbudowanie komory roboczej pompy i silnik hydrostatycznego zębatego (o prostej i niezawodnej konstrukcji), której objętość można by płynnie zmieniać w szerokim zakresie.

 

Dlaczego Pomysł jest lub będzie uznany przez rynek za bardziej pożądane rozwiązanie?

Rozwiązanie opisane w zgłoszeniu patentowym jest proste, uniwersalne, wielofunkcyjne, redukujące cenę, masę i energochłonność urządzeń, w których jest zastosowane. Możliwa staje się praca nawrotna urządzeń i maszyn jak i bezzwłoczna zmiana kierunku przenoszenia mocy.

 

Czy i w jaki sposób zapotrzebowanie rynkowe zostało rozpoznane / stwierdzone?

Uzyskane dotychczas opinie techniczne (od specjalistów z zakresu mechaniki siłowej i hydrauliki), są zgodne, co do wszechstronność zastosowań opisanego wynalazku. Uniwersalność jego dotyczy wszystkich gałęzi przemysłu i gwarantuje gigantyczne zapotrzebowanie rynkowe.

 

O jaki rynek chodzi ?

Czy chodzi o rynek lokalny, krajowy czy międzynarodowy?

Rynek zbytu będzie globalny.

 

Jak duży jest rynek (wartość rynku?)? Kto jeszcze na nim działa? Czy jest jakaś dominująca firma? Jak uczestnicy rynku zareagują na produkt / usługę?

Na globalnym rynku związanym z wszystkimi obecnie stosowanymi różnorodnymi typami przekładni istnieją bardzo duże firmy hydrauliczne, produkujące miedzy innymi variometry hydrostatyczne. Wartość rynku liczona jest ogólnie w setkach miliardów dolarów. Uczestnicy rynku widząc funkcjonalność prezentowanego rozwiązania będą się starali o jego wprowadzenie do swojego cyklu produkcyjnego w ramach zakupu licencji. Możliwy jest również początkowy opór największych producentów (np. związanych z motoryzacją) zmuszonych bądź, co bądź ponieść koszty modernizacji swoich parków maszynowych.

4

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Kto jest właścicielem Pomysłu?

Henryk Więckowski

 

Czy własność intelektualna lub przemysłowa jest chroniona? w jaki sposób?

Jest chroniona ? Patentem Rzeczpospolitej Polskiej nr 206881 z dnia 27.08.2010r. Patent Europejski nr EP 2023013 z dnia 12.03.2015

 

Czy jest zgłoszenie patentowe? na jakie rynki? data zgłoszenia?

Tak, z datą pierwszeństwa od 07.08.2007r na następujące 34 kraje Unii Europejskiej

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR,

Publikacja patentu Europejskiego nastąpiła w dniu 08.04.2015 w Europejskim Biuletynie Patentowym o numerze: ?Bulletin 2015/15? na karcie 1042.

Możliwe jest pobranie publikacji ze strony internetowej:

http://archive.epo.org/epo/pubs/bulletin/2015/bulletin1515.pdf

 

Kto jest właścicielem (właścicielami) zgłoszenia patentowego lub patentu

Henryk Więckowski

5

CELE, KTÓRE TWÓRCA CHCE ZREALIZOWAĆ

 

Cele krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

Sprzedaż licencji. Budowa serii prototypowej i przeprowadzenie na niej niezbędnych testów. Uzyskanie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej. Nawiązanie kontaktów i współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami strategicznymi. Promocja wynalazku między innymi na krajowych i międzynarodowych targach i wystawach (takich jak HPS VIII Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów w Katowicach).

 

Cele długoterminowe (12 do 36 miesięcy)

Zbudowanie w województwie łódzkim zakładu produkcyjnego (w oparciu o fundusze z sprzedaży licencji oraz o środki z Unii Europejskiej) i podjęcie produkcji podstawowych typów przekładni o mocy 5kW, 20kW, 35kW, 50kW, 70kW. Rozwój i rozbudowa przedsiębiorstwa, powiększanie skali produkcji, kontynuowanie współpracy z innymi firmami oraz z ośrodkami naukowymi, prowadzenie intensywnej kampanii reklamowej na rynku światowym.

6

BIZNES PLAN / PLAN WDROŻENIA

 

W jaki sposób produkt / serwis / usługa / aplikacja / technologia ma zarabiać?

Początkowo poprzez sprzedaż licencji (na komercyjne wdrożenie do produkcji) a następnie (po uzyskaniu wystarczających funduszy do zbudowania i uruchomienia parku maszynowego) będzie sprzedawany jako produkt własnej firmy HydVar MS&TC (pod nazwą HYDROVARIATOR)

 

Oczekiwana wielkość inwestycji wg przewidywań lub biznesplanu ( w PLN)? i na co środki będą przeznaczone?

Oczekiwana wielkość inwestycji (przede wszystkim budowa zakładu produkcyjnego HYDROVARIATORÓW w okolicach Łodzi) w najbliższych trzech latach będzie wynosić około 15 milionów złotych. Środki finansowe będą pochodzić z sprzedaż licencji (jednorazowo w wysokości 2-3 milionów zł. za okres 2-3 lat + opłaty od każdej sztuki wyprodukowanej przez licencjobiorcę w wysokości 10% zysku).

 

 

Wizja rozwoju Pomysłu w przyszłości (krótki opis). Dalsze plany związane z Innowacyjnym Pomysłem

Udoskonalenie konstrukcji i technologii wykonywania przekładni hydrostatycznej bezstopniowej zębatej dla szeregu mocy znamieniowej 5, 10, 20, 100, 150, 200kW. Powiększanie zakresu produkcji, rozbudowa zakładu. Podbój rynków międzynarodowych.

 

Jakie są następne kluczowe kroki, w celu rozpoczęcia lub rozwinięcia technologii / działalności / przedsięwzięcia?

Kluczowym zagadnieniem jest zdobycie odpowiednich funduszy na zakup terenu i wzniesienie hal produkcyjnych oraz wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt technologiczny (park maszynowy). Konieczność zatrudnienia wykwalifikowanego zespołu pracowników i naukowców. Konieczne będzie poniesienie wszystkich opłat związanych z zabezpieczeniem patentowym wynalazku na świecie. Dodatkowo trzeba będzie przeprowadzić badania sprawności prototypów przekładni o różnej mocy. Wynalazek również musi zostać rozreklamowany na krajowym i światowym rynku, aby zaczął na siebie szybko zarabiać.

Skrót informacji technicznych

 

Wynaleziona przekładnia umożliwia sztywne a zarazem bezstopniowe przełożenie (przy zachowaniu dużej sprawności) w znamionowym zakresie obrotów. Przekładnia składa się z dwóch, współpracujących ze sobą, symetrycznych urządzeń hydraulicznych pompy i silnika umieszczonych w bardzo zwartej i szczelnej obudowie. Elementem sterującym jest mechaniczna dźwignia zewnętrzna lub wewnętrzny (np. elektromagnetyczny czy hydrauliczny) układ zmiany położenia zespołu zębatek. Prawie całkowicie symetryczna budowa wewnętrzna i zewnętrzna umożliwia zmianę funkcji wałów napędowego z odbiorczym i tym samym oddawanie energii mechanicznej na zewnątrz, bez dodatkowych przełączeń układu hydraulicznego w sposób bezzwłoczny. Przekładnia może też pełnić rolę sprzęgła rozruchowego lub hamulca (o stałym lub zmiennym momencie hamowania). Potencjalne korzyści z tego wynalazku są ogromne i obejmują wiele zastosowań. Przekładnia może być przeznaczona do wszystkich pojazdów drogowych jak i samolotów, łodzi lub statków oraz urządzeń przemysłowych np. taśmociągów, walcarek blachy czy instalacji do podnoszenia ciężarów (np. dźwigi, mosty itp.).

 

Aspekty innowacyjne: bezstopniowa regulacja obrotów dla znamionowego zakresu przełożeń przy wysokiej sprawności mechanicznej, - wewnętrzna jednoczesna lub indywidualna regulacja wydajności pompy i chłonności silnika za pomocą zewnętrznego mechanicznego, hydrostatycznego lub innego, urządzenia sterującego, - zapewnienie sztywnego charakteru przełożenia obrotów dla danego ustawienia w zakresie przełożenia od 0.2 do 5.0, przy znamionowych prędkościach obrotowych od 200 do 6000 obrotów na minutę - możliwość dwukierunkowej pracy oraz zmiany kierunku obrotów dzięki prawie całkowicie symetrycznej budowie wewnętrznej (która nie jest wcale koniecznym wymogiem konstrukcyjnym dla danych potrzeb i poprawnej pracy).

Główne zalety ? mniejsze gabaryty i masa w porównaniu z konwencjonalnymi przekładniami mechanicznymi jak i hydraulicznymi o tym samym zakresie regulacji prędkości obrotowej wału napędowego do odbiorczego od 0.2 do 5.0, - wysoka sprawność energetyczna na poziomie 90 ? 97% w zależności od przenoszonej mocy od 1kW do 10MW, -wysoka trwałość i wytrzymałość eksploatacyjna, wysoka szczelność i zwartość konstrukcji, - duży dopuszczalny zakres temperatury pracy w zależności od typu zastosowanego oleju przekładniowego, - cicha praca, brak drgań i wstrząsów, - łatwość obsługi i sterowania.

 

Najistotniejszy aspekt to dużo niższa cena przekładni według wynalazku w porównaniu do istniejących dotychczas bezstopniowych przekładni hydraulicznych.

 

 

Obecny stan rozwoju oferowanej technologii. 

 

Dostępny w metalu model przekładni o mocy 3 kW.

 

Wykonana jest profesjonalna dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna HYDROVARIATORA 20 dla mocy 20 kW z zastosowaniem sterownika hydraulicznego do regulacji stopnia przełożenia (prędkości obrotowej).

 

Przygotowana jest dokumentacja z rysunkami bryłowymi w formacie stl do wydruku makiety prototypu 3D dla sterowania hydrostatycznego, zrównoważonego, dla przekładni o mocy 20kW.

 

Obecnie Twórca współpracuje z politechnikami:

 

- Gdańską, Wydział Mechaniczny- Zakład Hydrauliki i Pneumatyki. 

 

- Wrocławską, Wydział Mechaniczny, Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Trybologii

 

oraz z zakładami przemysłowymi 

-Zakłady Hydrauliki Siłowej w Łodzi. 

Informacje dodatkowe

 

Koszt budowy prototypu o mocy 20kW w klasie IT-6 (przy następujących warunkach: przełożenie prędkości obrotowych wału napędowego z 1000 obrotów na minutę do wału odbiorczego w granicach <0.2 ? 5.0> , przy sprawności około 82% i sztywności przełożenia na poziomie 96%) szacowany jest na 10 tys. euro (wg posiadanej dokumentacji projektowej).

 

Gabaryty przekładni dla powyższych warunków wynosiłyby około 400x240x280 mm, przy masie około 80 kg.

 

Przewidywany termin realizacji budowy pilotażowego prototypu w metalu (z bezpośrednim udziałem w pracach twórcy wynalazku) wynosiłby około 100 dni roboczych.

Koszt wydruku makiety prototypu o mocy 25kW w technologii PolyJet system Objet 3D z materiału FullCure 720 wg posiadanej dokumentacji projektowej wszystkich elementów w formacie stl, wyniesie 4 tys. euro.

 

Gabaryty przekładni dla powyższych warunków wynosiłyby około 400x240x280 mm, przy masie 20 kg.

 

Konieczny czas na wyprodukowanie elementów i złożenie układu napędowego to około 10 dni roboczych.

Please publish modules in offcanvas position.