Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/hydvarmsitc/ftp/templates/lt_enterprise/index.php on line 12
Posiadane uprawnienia techniczne - Hydrovariator - HydVar MS&TC

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/hydvarmsitc/ftp/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703
 • slajd1

  Pomysł genialny w przyszłości bardzo szerokie jest możliwe jego zastosowanie porównywalne nawet z silnikami elektrycznymi i spalinowymi.

 • slajd2

  Zbudowanie zespołu pompowego  jest potrzebne i uzasadnione w celu uzyskania bezstopniowości przełożenia szerokim zakresie obrotów i przenoszonych momentów.

 • slajd3

  Innowacyjna bezstopniowa przekładnia umożliwia bezstopniową zmianę obrotów i charakteryzuje się dużą sztywnością przełożenia.

 • slajd4

  Bezstopniowa przekładnia jest bardzo dojrzałym pomysłem, gdyż sama jej konstrukcja świadczy o dużej pomysłowości technicznej i technologicznej.

 • slajd5

  Opracowana przekładnia umożliwia bezstopniowe ustawienie prędkości obrotowej w bardzo szerokim zakresie dla transmisji mocy w rzeczywistym obszarze z jednoczesnym spełnieniem roli sprzęgła rozruchowego.

Posiadane uprawnienia techniczne

 • Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

 

 • Specjalisty i Doradcy Zespołu Usług Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (N.O.T.),

 

 • Biegłego Sądowego z zakresu Elektrotechniki Przemysłowej,

 

 • Projektanta bez ograniczeń w specjalności instalacji, sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,

 

 • Budowlane - wykonawcze bez ograniczeń:  kierownika robót Instalacje i sieci elektryczne i energetyczne,

 

 • Audytora energetycznego, uprawnionego do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,

 

 • Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dziedziny elektrotechniki przemysłowej, instalacji, urządzeń, sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,

 

 • Pracownika Zabezpieczenia Technicznego drugiego stopnia KWP w Łodzi,

 • Egzaminatora URE w Komisji Kwalifikacyjnej przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego - Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Oddział w Łodzi,

 

 • Energetyka upoważnionego do wykonywania Robót i Przeprowadzania Prac Kontrolno-Pomiarowych oraz Obsługi, Konserwacji, Remontów i Montażu określonych w Świadectwach Kwalifikacyjnych serii D-dozór i E-eksploatacja dla urządzeń należących do Grup:

 

Świadectwa Kwalifikacyjne dla:

Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

nr D/682/1/2018 - uprawniające do zajmowaniu się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (spełnianiu wymagań kwalifikacyjnych do wykonywaniu pracy) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno pomiarowych.

Dla następujących punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10.

nr E/682/2/2018 - uprawniające do zajmowaniu się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (spełnianiu wymagań kwalifikacyjnych do wykonywaniu pracy) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno pomiarowych.

Dla następujących punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10.

Wymienione powyżej punkty obejmują:

1)     urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2)    urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

3)    urządzenia, instalacje i sieci  o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

4)    zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

5)    urządzenia elektrotermiczne;

6)    urządzenia do elektrolizy;

7)    sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

9)    elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10)    aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych punktach.

i dotyczą:

OBSŁUGI – czynności mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska
KONSERWACJI – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci
REMONTÓW – czynności związane z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontów urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego
MONTAŻU – czynności niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci
KONTROLI - POMIARÓW – czynności niezbędne dla dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.


 

G-2 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne ( na podstawie Świadectw Kwalifikacyjnych nr D/310/195/13 i E/310/196/13 )

1)  kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2)  sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

3)  turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

4)  przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

5)  urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

6)  pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

7)  sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

8)  urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

9)  piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

10)  aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

 

G-3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe ( na podstawie Świadectw Kwalifikacyjnych nr D/310/197/13 i E/310/198/13 )

3)  urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

4)  sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

5)  sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

6)  urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

7)  urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

8)  przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

10)  aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

 

 • Członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 • Członka Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Warszawie

 

 • Członka Prezydium Koła Terenowego Nr 1 przy Zarządzie Oddziału Łódzkiego SEP

 

 • Zarządcy Sądowego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 1 Maja 60

 

 • Właściciela HydVar Manufacturing, Service & Trade Company

Please publish modules in offcanvas position.